Anne Sütünün İçeriği

Anne Sütünün İçeriği

Bebek için en ideal ve eşsiz beslenme şekli olan, içeriği sayesinde onun sağlığına birçok yarar sağlar sağlayan anne sütü… Bu yararların en önemlileri ise, bağışıklığı kuvvetlendirmesi ve alerjilerden koruma özelliği. %87’si sıvıdan oluşan ve ilk 6 ay bebeğin su ya da benzeri sıvı gıdalara ihtiyaç duymamasını sağlayan anne sütünün, protein, karbonhidrat, lipid, vitamin ve mineraller açısından içeriklerine göz atalım:

  • Toplam protein içeriği, inek sütüne oranla düşük, biyolojik değeri yüksektir. Anne sütü, yaşamın ilk 6 ayında tek başına bebeğin tüm protein ihtiyacını karşılar.
  • Protein içeriğinin % 60’ını, sindirimi kolay ve biyolojik değeri yüksek olan, inek sütünde sadece civarında bulunan whey proteini oluşturur. Whey proteinleri bebeği enfeksiyonlara karşı korur.  
  • Sütte % 80 oranında bulunan ve sindirimi zor olan kazein proteini, anne sütünde % 40 oranında bulunur.
  • Anne sütü karbonhidratlarının en önemli bileşeni olan laktoz, anne sütünde, inek sütüne oranla 2 kat fazla bulunur.
  • Anne sütü kalorisinin % 50’sini sağlayan lipidler (doymuş ve doymamış yağlar) anne sütünde inek sütüne oranla daha yüksektir.
  • Anne sütü, araşidonik asit, dokozahekzaenoik asit, linolenik asit ve alfa linoleik asit gibi uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri açısından zengindir.
  • Yağ oranı, emzirmenin başlangıcında düşük, emzirmenin sonuna doğru daha yüksektir. Bu sayede bebekte doygunluk hissi olur ve şişmanlık önlenir.
  • Anne sütünde, K ve D vitaminleri dışında yağda ve suda eriyen tüm vitaminler yeterli düzeyde bulunur.
  • Anne sütünün mineral içeriği inek sütüne oranla düşüktür. Bu sayede yenidoğanın olgunlaşmamış böbrek işlevlerine uyumludur.
  • Anne sütünde bulunan demirin emilimi % 50 iken, inek sütünde % 10’dur. Bu oran, bebeği yaşamın ilk 6 ayında demir eksikliğinden korur.

Şunlara da göz atın: